nuotiotaetusivulleEränkävijäin liitto ry:n kotipaikka on Tampere. Arkikäytössä käytämme itsestämme myös nimilyhennystä Erästäjät. Jäsenistössämme on 300 henkilöjäsentä ja viisi yhteisöjäsentä (eräseuroja). Alunperin liitto on perustettu vuonna 2011 työnimellä Kala- ja eräseurojen liitto.

Toimintamme käsittää koko maan. Erästäjien jäseniksi voivat liittyä sekä yksittäiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset. Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää kansalaisten kalastus- ja metsästysmahdollisuuksia sekä muuta eräharrastusta, esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntämistä, luontovalokuvausta, retkeilyä ja vesillä liikkumista riippumatta siitä, omistaako kansalainen tai yhteisö metsästysmaita tai kalavesiä.

Kalavesiä ja riistanhoitoa liitto pyrkii kehittämään valtakunnallisesti kaikkien kalastuksen ja metsästyksen harrastajien hyödyksi. Erästäjät ovat myös kalastus- ja metsästyskulttuurin vaalijoita ja edistäjiä. Liitto toimii jäsentensä ja jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena keskusjärjestönä, ohjaten ja neuvoen sekä muutenkin avustaen näiden toimintaa.

Luontaisina yhteistyökumppaneina, sidos- ja viiteryhminä liitolle ja sen jäsenistölle ovat Metsähallitus (valtion maa- ja vesialueet), kaupalliset harrastus- ja eräkohteet koti- ja ulkomailla, sekä muut yhteisöt, kuten Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen Metsästäjäliitto.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö  Suomen Metsästäjäliitto Suomen Riistakeskus logo-eraluvat Vakuutusyhtiö Turva metsahallitus